Kutedo Ryu
way of the warrior

A KUTEDO RYU VISELKEDÉSTANA

A KUTEDO hiarerhikus felépítésű, ami az alá és fölérendeltségen alapszik.
A rangokat, fokozatokat, ami a hiarerhiában előrelépést jelent az övvizsgákkal lehet megszerezni. Az alacsonyabb fokozatú edzőtársat kohai-nak, az azonos fokozatút dohai-nak, a magasabb fokozatút senpai-nak szólítjuk. A mestereket 1. dan-tól sensei-nek tanárnak-mesternek, 7. dan-tól shihan-nak nagymesternek nevezzük.


Az edzőteremben be és kilépéskor az elhelyezett szimbólumok, relikviák felé a budoka (a harcművészetet gyakorló személy) tiszteletét meghajlással fejezi ki.


Ha az edzőteremben mester is tartózkodik, belépéskor a szentély üdvözlése után, a mester hangos megszólításával (sensei-shihan) őt is üdvözölni kell. Ha magasabb fokozatút akarunk megszólítani, eléállunk, megvárjuk míg figyelme ránterelődik, és utána hangos megszólítással, és meghajlással tisztelgünk, majd a beszélgetés befejeztével meghajlással és hangos hai (igen) kiáltással megköszönjük figyelmét. Ha magasabb fokozatú megszólít, vagy tréning közben az edző kijavít, hangos hai kiáltással köszönjük meg figyelmét.
A kohai-nak minden esetben be kell tartania a rangban fölötte álló utasításait.
Az edzés megkezdése, és befejezése előtt, seiza-ban végrehajtott meditáció után, az edző utasítására (Shindeni re) meghajlással üdvözölni kell a jelképeket, a szentélyt, az iskola relikviáit. Utána a legmagasabb fokozatú tanítvány (sensei, shihani rei) vezényszavára, meghajlással üdvözlik a tanítványok az edzés vezetőjét, majd az edző vezényszavára (otagani rei) egymást. Edzés végén a tanítványok arigato (köszönöm) megköszönik az edző fáradozását.